Bij de bijeenkomst op vrijdagmiddag 27 september hield Dhr. Jacques Claas, wetenschappelijk onderzoeksleider bij het KNMI, een inleiding over een zeer actueel onderwerp n.l. het klimaat.

Hij vertelde over metingen d.m.v. satellieten naar schadelijke stoffen in de lucht zoals b.v. stikstofdioxide. Dit zijn internationale projecten, waarbij hij al sinds 2001 is betrokken. Mocht u deze bijeenkomst gemist hebben, dan kunt u in uw agenda de volgende bijeenkomst vast noteren met een inleiding over “pensioenen” door een zeer deskundige op 25 oktober, aanvang 14.30 uur.

Uitnodigingen worden gestuurd naar de vaste gasten, maar ieder andere geïnteresseerde is welkom. Er wordt wel een geldelijke bijdrage gevraagd voor koffie, koek, drankjes enz. Voor vragen/informatie, stuurt u een e-mail aan societeitdeark@xs4all.nl. De bijeenkomsten worden gepland op de laatste vrijdag van de maand: d.w.z.. vrijdagmiddag 29 november en daarna 25 januari 2020 enz. De data en onderwerpenvan de sprekers worden nog bekend gemaakt.

Peter Houdijk