Zaterdag 14 maart wordt om 18.00 uur, voorafgaand aan de avondviering, een lekkere kop soep en brood geserveerd in de Andrieshof. De opbrengst (vrijwillige bijdrage) is voor het Vastenactie-project 2020: Werken aan je toekomst

Daarna volgt om 19.00 uur de avondviering waarin Coen van Loon voorgaat en waarin het Vastenactieproject nader wordt toegelicht.

Iedereen is van harte welkom!

Uw gift voor het Vastenactieproject 2020 kunt u ook overmaken op rekeningnummer: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag