Beste medeparochianen,

Inmiddels zijn de richtlijnen, vanwege het coronavirus, versoepeld en mogen we na ruim vier maanden weer voorzichtig beginnen met het houden van vieringen.

De locatieraad en enkele kosters hebben voorbereidingen getroffen om er voor te zorgen dat er veilig kan worden gevierd in onze Catharinakerk. Omdat we de richtlijnen van de overheid en het bisdom moeten volgen kunnen we u niet de gastvrijheid geven die u normaal gewend bent. Wij vragen daarom om uw geduld en begrip.

We zijn heel blij u te kunnen informeren dat we vanaf zondag 16 augustus weer gezamenlijk kunnen vieren. Dit zal in eerste instantie met een beperkt aantal personen en onder strikte voorwaarden zijn. De richtlijnen RIVM (1,5 meter afstand) en het bisdom beperken ons bij de vieringen tot een maximale capaciteit in de kerkzaal van 48 personen.

Aanmelden viering
Iedereen die naar een viering wil komen dient zich vooraf aan te melden. Dit om te zorgen dat mensen niet aan de deur te horen krijgen dat de kerkzaal inmiddels vol zit. We hebben nu minder zitplaatsen vanwege de 1.5m regel.

Van maandag t/m donderdag, voorafgaand aan de weekendviering kunt u zich via een e-mail aanmelden bij: vieringcatharinakerk@gmail.com.
U dient dan uw naam te vermelden, telefoonnummer, het aantal personen dat naar de kerk komt en of deze van dezelfde huishouding zijn. Ook graag bijzonderheden vermelden zoals gebruik van een rolstoel of niet naar voren kunnen lopen voor de Communie.
Kunt u geen e-mail versturen dan kunt u bellen op woensdagochtend van 9.00 – 12.00 naar telefoonnummer 033-2863343.

Op de vrijdagavond voorafgaand aan de viering krijgt u een bevestiging of u in dat weekend aan de kerkviering kunt deelnemen. Op deze manier kan bekeken worden of er voldoende plaats is voor alle aanmeldingen, waarbij een evenwichtige verdeling plaatsvindt, zodat iedereen aan de beurt komt.

Het spreek wellicht voor zich maar bent u ziek, verkouden of voelt u zich niet lekker? Blijf dan thuis. We stellen het op prijs dat u zich dan afmeldt, zodat iemand anders toegelaten kan worden. Kunt u om een andere reden niet, wilt u zich dan ook afmelden zodat we iemand anders kunnen laten komen? Alvast hartelijk bedankt voor uw begrip en medewerking.

Als de weekendviering is geweest , kunt u zich vanaf maandag t/m donderdag weer aanmelden voor de volgende weekendviering.

Spelregels
Met deze brief willen wij u ook op de hoogte stellen waar kerkgangers en kerkorganisatie zich aan moeten houden. In principe is het ieders verantwoordelijkheid om het risico van besmetting te voorkomen. De ‘spelregels’ waar wij ons aan moeten houden zijn:

 • Indien iemand ziek (ook bij verhoging), verkouden of zich niet lekker voelt, blijft hij/zij thuis. We zien u graag een volgende keer en wensen u van harte beterschap.
 • Bij binnenkomst moeten we elke kerkganger vragen of er gezondheidsklachten zijn en uw naam en telefoonnummer noteren. Iedere kerkganger desinfecteert bij binnenkomst zijn handen. Er zal een desinfecteerzuil in de hal staan.
 • Iedere kerkganger krijgt door een begeleider in de kerk een zitplaats toegewezen en neemt daar plaats. De kapstok mag niet worden gebruikt, uw jas neemt u mee naar uw zitplaats.
 • We houden ten allen tijde anderhalve meter afstand tot andere kerkgangers die niet tot hetzelfde huishouden horen.
 • Er zal geen intentieboek aanwezig zijn. Heeft u intenties voor de viering dan kunt u die thuis opschrijven en bij binnenkomst in een mandje leggen. De lector zal de intenties dan meenemen met de voorbeden.
 • Wegens een verhoogde kans op verspreiding, is het helaas niet toegestaan om mee te zingen.
 • Wie de communie wil ontvangen loopt op aanwijzingen van de begeleiders volgens een vaste route naar voren en ontvangt de hostie van de priester achter het communiescherm.
 • Er is tijdens de viering geen collectemandje dat rond zal gaan. Na afloop van de viering kan u bij het verlaten van de kerkzaal uw collectebijdrage in het mandje leggen.
 • De toiletten mogen alleen in geval van nood worden gebruikt. Daarbij geldt dat er maar één persoon tegelijkertijd in de toiletruimte mag zijn.
 • Na afloop van de viering verlaat u de kerkzaal op aanwijzingen van de begeleiders. Dat zal rij voor rij plaatsvinden.
 • Indien u koffie wilt drinken dient u door de deur naast het Mariabeeld naar de kleine zaal te gaan. Bij het halen van de koffie zullen de medewerkers van de koffieploeg op uw verzoek koffiemelk en/of suiker toevoegen. Deze zullen niet op de tafels staan! Denk tijdens uw verblijf in de kleine zaal ook aan de 1,5m regel. Er is een beperkt aantal zitplaatsen. De uitgang van de kleine zaal is via de deur naar de gang toe. Er geldt dus eenrichtingsverkeer!
 • Als u het kerkgebouw verlaat blijf dan niet staan op het pleintje voor de deur.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen (catharinaparochie@gmail.com). We zien uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Locatieraad H. Catharinakerk