Op 28 augustus a.s. is het weer Startzondag: het begin van een “nieuw jaar” in onze parochie.

Na de viering treffen wij elkaar weer bij de koffie/thee, met als vanouds, iets lekkers daarbij.
Henk Lops, lid van de pastoraatgroep Driebergen-Rijsenburg zal namens de parochie het woord voeren. Wij zullen de vrijwilligers, die in het afgelopen jaar gestopt zijn, memoreren en bedanken en de nieuwe vrijwilligers hartelijk welkom heten.
Ook zal Nelleke Spiljard, die op 28 augustus tevens voorganger is, ons tijdens dit samenzijn weten te inspireren met haar voordracht.

Van harte welkom!

Gemma van Steenderen, Henk Lops, Arie Unlandt en Hannie van Kippersluis
Pastoraatgroep Driebergen-Rijsenburg