Voor wie er niet bij kon zijn, of voor wie nog eens wil teruglezen wat er allemaal gebeurt binnen de geloofsgemeenschap van Sint Petrus’ banden, volgt hieronder de tekst van de toespraak die Ton Buijs, voorzitter van de locatieraad, tijdens de bijeenkomst in de Petrus- & Pauluszaal hield op zondag 27 augustus.

Gebruikelijk is dat op startzondag een overzicht wordt gegeven van de inzet, die vrijwilligers aan de parochie hebben gegeven. Teruggekeken wordt op het afgelopen jaar. Met name naar de veranderingen die zich door overlijden, vertrek en aanmelding van nieuwe vrijwilligers hebben voorgedaan.  Hieronder volgt een overzicht:

Koffiegroep

Het plotselinge heengaan van Hermine van der Ven heeft velen van ons diep getroffen. Hermine was door haar niet aflatende inzet voor de parochie jarenlang een fantastische steun. Ook voor het schoonhouden van het parochiecentrum en de kerk vervulde zij een onmisbare rol. Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft Truus Schoonhoven haar werkzaamheden voor de koffiegroep moeten beëindigen. Wie belangstelling heeft om enkele keren per jaar na afloop van missen en vieringen koffie en thee te verzorgen kan zich opgeven bij Gemma van Steenderen (06 25592419). Met name ook mannen worden van harte uitgenodigd te reageren!

Poetsparels

Hierboven is al het overlijden en verlies van Hermine van der Ven genoemd. Vanwege gezondheidsredenen heeft na jarenlange ‘trouwe dienst’ Ria Losekoot moeten besluiten haar werk voor de kerk te moeten opgeven. Als nieuw lid heeft zich Florence van der Burg aangemeld. Welkom Florence!

Coördinatie distributie De Mantel

Jarenlang hebben Greet Blankenstein en Henny Schutijser contacten onderhouden met een groep scholieren, die 6x per jaar De Mantel aan huis bezorgt. Dit verliep door een zorgvuldige coördinatie van de contacten vrijwel altijd vlekkeloos. Greet was van deze coördinatie de ‘voortrekker’.  Wij zijn met name Greet, maar zeker ook Hennie veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet. José Keijser heeft zich opgegeven om de rol van Greet over te nemen. Zij zou daarvoor graag een tweede vrouw of man naast zich zien. Dan zou de coördinatie in duo kunnen worden verzorgd en -in geval van vakantie e.d.-  worden overgenomen. Bij deze een uitdrukkelijke oproep aan geïnteresseerden om José bij deze coördinatie te helpen. Daarvoor kan contact met haar worden opgenomen (06 3761 6056)

Locatieraad

Begin dit jaar heeft Marinus Weijters afscheid genomen als penningmeester binnen de Locatieraad. Over zijn afscheid is al veel gezegd en geschreven. Bij deze nogmaals dank aan Marinus voor al het goede werk. De functie van financieel en administratief medewerker is overgenomen door Cecilia Schouten. Cecilia woont in Leersum en is ook daar in die functie  actief voor de kerk in haar woonplaats.

Onderhoud gebouwen en techniek

Henk van der Mispel en Leon Schutijser hebben in de zomermaanden het parochiecentrum fors onderhanden genomen. Met een hoogwerker zijn de beschadigde plafondplaten in de Petrus en Pauluszaal vervangen, de verlichting van LED-lampen voorzien, een ringleiding voor slechthorenden aangebracht, een (gebruikte maar nog nieuwe) beamer gemonteerd en alle techniek daarvoor weer up to date gebracht. Leon heeft in de sacristie na heftige regenval de volledige geluidsinstallatie gerepareerd en verbeterd. Op Henk kan altijd een beroep worden gedaan voor het onderhoud van de kerk, de klokkentoren en het uurwerk. Clemens van der Burg heeft de voordeur van het Parochiecentrum hersteld met origineel hout en de voordeur van een nieuwe laklaag voorzien. Ziet er weer prachtig uit.

Onderhoud tuin

Door een ongelukkige val is Jan van Steenderen de afgelopen maanden uit de roulatie. Zijn herstel vordert gestaag. Wij hopen van harte dat Jan weer ‘de oude’ wordt en -zoals hij zelf zegt- zich weer kan uitleven op de tuin van het parochiecentrum en zijn rol van koster weer kan uitoefenen. Jan, van harte beterschap! Wat velen niet weten is dat zijn zoon Arjan zich ook verdienstelijk maakt voor onze parochie. Arjan komt met enige regelmaat naar Driebergen om de tuin van het parochiecentrum te verzorgen. Arjan, dank voor al het werk om de tuin met de bescheiden middelen die we hebben zo mooi mogelijk te houden!

Bloemengroep

Dankzij de bloemengroep krijgt de kerk bij elke viering een extra sfeervol en kleurig karakter. We zijn blij dat Trudy Vijverberg haar werk als contactpersoon van de Bloemengroep weer kan oppakken, en bedanken Gerda Bakker voor de periode dat ze Trudy heeft vervangen als contactpersoon. Verder een hartelijk welkom aan een nieuw lid van deze groep: Gerard van der Boom.

Rouwpastoraat

Het rouwpastoraat is verheugd met de uitbreiding van haar groep met Virginia Damen (tevens lid van de koffiegroep) en Teun Verhey (tevens al jaren Lector bij onze kerk).

Zieken en Ouderen

Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft dit jaar Mimi Brock haar inzet voor de zieken en ouderen moeten beëindigen. Als nieuwe leden worden verwelkomd Monique van Berkum en Raphaela van der Vaart.

Raad van Kerken

De contacten met de Raad van Kerken heeft Marjolein Tiemens overgenomen van de Anette de Groot. Marjolein is tevens lid van de werkgroep voorgangers. Ook is zij betrokken bij de groene kerk en heeft zij een bijzondere aandacht voor het welzijn van de planeet en onze wereld. Op haar initiatief is in de tuin van het parochiecentrum een ‘stukje tuin’ voor kinderen gereserveerd om met eigen ogen te zien, wat de natuur op eigen kracht allemaal voortbrengt.