Laten we het nieuwe jaar eens goed beginnen. Leden van de locatieraad en de pastoraatgroep van geloofsgemeenschap Sint Andries in Leersum zijn actief en betrokken bij alle kerkelijke activiteiten. Lang niet altijd is bekend wie deze mensen zijn. Het lijkt ons daarom een goed idee om deze betrokken parochianen nader aan u voor te stellen. We beginnen in deze editie van De Mantel met vier personen: Loes, Ans, Theo en Edward. We stellen ook voor in volgende edities. Leest u maar…..

We beginnen met Loes GrimmelijkhuizenValk. Loes is geboren in Utrecht. Ze is samen met haar man Frans zeer gelukkig met hun twee dochters en drie kleinkinderen. 2017 was voor Loes een ‘jubileumjaar’ want in dat jaar woonde ze 30 jaar in Leersum. Loes is al vanaf haar ‘start’ in Leersum, 1987 dus, een actieve parochiaan. Nadat ze begon als bezorger van het parochieblad Ruggespraak (voorganger van De Mantel, red.), volgde 2 jaar later de kindercatechese. Loes zet zich al jaren in voor de vastenactie, de werkgroep diaconie en het dauwtrappen op Hemelvaart. Daarnaast is Loes lid van de pastoraatgroep. Alsof dat nog niet genoeg is zet Loes zich in voor allerlei hand-en-spandiensten. Ze pakt – zoals ze het zelf zegt – alles aan wat op haar pad komt.

Ans Middelplaats woont sinds 1969 in Leersum. Ze is geboren in 1940 en sinds 1963 getrouwd met Wim. Samen hebben ze drie dochters, een zoon, 11 kleinkinderen en 5 ‘bonuskleinkinderen’ zoals ze het zelf zegt. Ans is de nestor tussen de leden van de locatieraad. Ze heeft in de zeventiger jaren aan de kindercatechese meegewerkt (voorbereiding Eerste Communie en Vormsel). Haar liefde voor taal vertaalt zich in haar jarenlange inzet als lid van het toenmalige parochieblad Ruggespraak en de huidige Mantel. Ans is inmiddels ook zeer bedreven in het plaatsen van berichten en beelden op de website van Sint Maarten.

Ans steekt graag de handen uit de mouwen. Sinds 2015 is ze actief als secretaris van de Andries-locatieraad. Ze is een spin in het web van vele activiteiten waar enige coördinatie gewenst is (en waar is dat niet het geval?). En voor wie haar wat langer kent: een gevleugelde uitspraak van Ans is dat ze zich niet zozeer Rooms-katholiek maar eerder Leersums-katholiek voelt. Ze voelt zich thuis in de kleine geloofsgemeenschap die ook echt gemeenschap is met elkaar. Langzaam maar zeker ontstaat er ook een band met de parochianen in de andere locaties.

Ans is realistisch en optimistisch tegelijk. Ze neemt waar dat het aantal praktiserende katholieken terugloopt maar is ervan overtuigd dat we elkaar dan op een andere plek gaan ontmoeten: mogelijk niet in onze Andrieskerk maar in een van de andere locaties  en/of in een van de twee Leersumse zusterkerken. Die oecumene kómt er, daarvan is ze overtuigd!

Theo Wagenaar is geboren in 1941. Hij is katholiek opgegroeid in een fantastisch fijn gezin en is als misdienaar en acoliet al jong bij de kerk betrokken. Na de lagere en middelbare school heeft Theo sociale wetenschappen gestudeerd in Amsterdam. Aldaar is hij gepromoveerd in de economie. Theo heeft vele jaren als organisatie­adviseur, onder andere bij de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) gewerkt. Naast een aantal bestuursfuncties is Theo ook raadslid geweest in Doorn. Sinds 2006 woont hij in Leersum en sinds die tijd is hij ook actief betrokken bij de Sint Andries geloofsgemeenschap. Hij probeert onder meer zijn bijdrage te leveren aan de oecumene in Leersum.

Theo getuigt van ‘een leven lang leren’. Na zijn pensionering heeft hij een aantal HOVO-cursussen (hoger onderwijs voor ouderen) gevolgd waarna hij nog twee jaar een masterstudie volgde aan de Faculteit Katholieke Theologie. Het mag duidelijk zijn dat godsdienst en geloof tot op de dag van vandaag zijn bijzondere belangstelling genieten.

Edward van Leeuwen komt oorspronkelijk uit het Westland, waar hij op 9 september 1967 in Honselersdijk werd geboren. Na zo’n 25 jaar beschouwde hij het daar voor gezien en vertrok hij naar Amerongen. Hij trouwde met José; samen kregen ze drie kinderen: David (20), Lucas (18) en Lisa (16).

Edward is een van de jonkies in de pastoraatgroep maar heeft al wel een behoorlijke staat van dienst: hij was vele jaren secretaris van het Leersumse parochiebestuur en hoofdredacteur van Ruggespraak (voorganger van de Mantel). Hij beheert het adressenbestand van onze locatie, draait al weer een flink aantal jaren mee in de pastoraatgroep en gaat af en toe voor in een viering.

Als manager van de afdeling Economie en Werk van de gemeente Veenendaal is Edward dagelijks bezig met vraagstukken op het gebied van de lokale en regionale economie, armoede en bijstand. Vanuit deze diaconale opstelling voelt hij zich erg betrokken bij de kerk, onze parochie en onze geloofsgemeenschap. Hij is blij dat hij iets kan en mag betekenen voor anderen. Immers, met elkáár zijn we kerk. Lokaal (ook oecumenisch) en regionaal.

Edward heeft speciaal ‘jeugd en jongeren’ in zijn kerkelijke rugzak. Helaas kan hij zich daarin niet echt uitleven omdat het aantal kerkelijk betrokken jongeren momenteel op de vingers van één hand zijn te tellen. Maar die situatie zou zó maar kunnen veranderen. Dat is ook wat we allemaal hopen.

Tot zover deze voorstelling…. In de volgende mantel leest u meer over de andere leden van de Leersumse locatieraad en pastoraatgroep. Het lijkt ons interessant wanneer ook u deze nieuwe rubriek gebruikt om wat meer over uzelf te vertellen. Het is leuk om elkaar te kennen!

op de foto: v.l.n.r.: Edward, Ans, Loes, Theo