Een mooi moment, 10 september jl : in het gemeentehuis werd met een toespraak van wethouder Marcel Fluitman het startsein gegeven voor de dienstverlening van de GVPZeist, waaraan door een initiatiefgroep vanuit onze parochie en uit kerkelijk centrum Zeist-west 2 jaar is gewerkt. Vanaf heden kan een beroep gedaan worden op een geestelijk verzorger van de GVPZeist door iedereen die ongeneeslijk ziek is, thuis (gemeente Zeist) verblijft en geen contact heeft met kerk, moskee, of anderszins een beroep kan doen op geestelijke verzorging. Voor de zorgvrager zijn er geen kosten aan de gesprekken verbonden.

Margaret de Groot-Vlasveld, geestelijk verzorger in een woon-zorgcentrum en hospice in Nijmegen, deels vrijgevestigd, is ook verbonden aan de GVPZ Nijmegen (www.gvpz.nl). Deze stichting, die al 8 jaar goed functioneert, heeft een aantal mensen in Zeist geïnspireerd tot het opzetten van een soortgelijk initiatief.

Margaret vertelde ons over mooie, intensieve, ontroerende en waardevolle gesprekken met mensen die ongeneeslijk ziek zijn en vragen en zorgen hebben.

Een van de geestelijk verzorgers uit de GVPZeist, Aynur Kus-Bilgic liet ons delen in haar motivatie om mee te doen.

Ilse Frank en Harm Knoop gaven informatie over het nieuw op te richten Centrum voor Levensvragen (CvL); dit zal ook in deze regio gestalte krijgen, en de GVPZ gaat er onderdeel van uitmaken. Dat alles op grond van de subsidies die de overheid daarvoor sinds januari beschikbaar stelt.

Tot slot vertelden Hilda en Robin Zuidam over het Bezinningshuis in Den Dolder, waar mensen kunnen spreken over sterfelijkheid en levenseinde, op verhaal kunnen komen, mediteren en wandelen. En waar verschillende cursussen en lezingen worden gegeven.

Met de GVPZeist kan in een behoefte voorzien als mensen in hun situatie geen beroep kunnen doen op een geestelijk verzorger.

Een flyer werd vers van de pers gepresenteerd en deze zal binnenkort verspreid worden. Ook op de website: www.gvpzeist.nl is de flyer te vinden. Neem eens een kijkje op de website om meer te weten te komen over dit mooie initiatief!

 Het team van GVP Zeist, van links naar rechts: Aynur Kus Bilgic, Nelleke Spiljard, Jan Roos, Elisabeth van Dijl, Jan Bouwmeester, Tineke Dronkert, Marianne van Biert, Anton Stegeman
Foto: GVPZeist / Anton Stegeman

GVP Zeist team