Straatpastoraat Amersfoort, een bijzondere vorm van aanwezigheid bij de ‘mensen van de straat’. Zonder enige agenda zoeken de straatpastores het contact met mensen waarvan het leven om welke reden dan ook heeft geleid tot een verblijf op straat. Dakloos, thuisloos … welke naam je er ook maar aan geeft, het gaat om concrete mensen in een situatie vaak getekend door spanning, ontreddering en eenzaamheid. Gedragen door kerken, organisaties en donateurs is dit belangeloos aanwezig-zijn een heilzaam goed in onze straten en op onze pleinen. Door direct contact kan iets ten goede gaan veranderen. Hoe klein ook.

Voor wie meer wil weten over dit werk: op vrijdag 15 september a.s. vindt in de middag een informatieve en feestelijke bijeenkomst plaats. U bent van harte welkom na opgave (tot 7 september) via: jubileum@straatpastor.nl.
Meer info: www.straatpastor.nl/home