Groen denken, doen en en geloven is het thema van een studiedag over groene theologie op zaterdag 29 februari 2020.

Niemand kan meer om de klimaatcrisis heen. Waar je ook kijkt of luister, het knalt eruit. Soms ver weg met orkanen, aardbevingen, vuurzeeën. Soms dichtbij met CO2, stikstof en zwerfafval. Somberheid en hoop wisselen elkaar af.

Trees van Montfoort (auteur van ‘Groene Theologie’, het beste theologische boek van het jaar 2019), neemt ons mee op zoek naar een nieuwe verbinding tussen duurzaamheid en geloof in haar lezing ‘Een nieuw Bijbels perspectief op duurzaamheid, exegetische noties en hermeneutische vragen.’

Marjolein Tiemens vertelt hoe zij aankijkt tegen de ecologische crisis en duurzaamheid, vanuit een ecologisch, maar ook vanuit een gelovig perspectief.

Datum: Zaterdag 29 februari 2020

Plaats: Johannescentrum,  Moezeldreef 400, Utrecht-Overvecht

Tijd: 10.00 tot 16.00 uur

Opgeven via de website: www.janskerkgemeente.nl

Meer info kunt u vinden in de folder: groene dag flyer 1.1