Tijdens de coronacrisis blijken er veel meer mensen op de voedselbanken aangewezen dan voorheen. Mogelijke oorzaken: ouders zijn werkloos geworden of gezinnen hebben te maken gekregen met externe omstandigheden waar zij niets aan kunnen doen.

Wij als team wilden heel graag de mensen van het Wijkinloophuis verrassen met een leuk pakketje, om hen een hart onder de riem te steken. Het team van de Alphacursus & Josephclub hebben 50 mooie pakketjes gemaakt en afgeleverd, het Wijkinloophuis zorgt er intern voor dat het bij al die mensen bezorgd wordt die het hard nodig hebben.

Heel veel blijde gezichten hebben wij mogen zien.

Team Alpha & Josephclub