Wat was het mooi, de viering ter bemoediging met ziekenzalving in Maarn.

Mensen uit Doorn, Leersum, Woudenberg en gastkerk Maarn, woonden gezamenlijk een prachtige eucharistieviering bij. Er was een gelegenheidskoor met zangers uit de vier geloofsgemeenschappen. Dat heeft onder leiding van Noortje van der Welle enthousiast  gerepeteerd en in de mis gezongen. Tijdens de viering kregen de mensen die dat wilden de ziekenzalving van pastoor Zemann of pastor Rutgers, ontroerende momenten.

Na afloop van de dienst was er voor iedereen een witte roos. Onder het genot van koffie, met door vrijwilligers zelfgebakken lekkers, werd er gezellig nagepraat.

Dank aan allen die dit alles mogelijk maakten.

 

Foto’s bovenste rij: ziekenzalving in de Theresiakerk. Foto’s onderste rij: koorrepetitie in de Martinuskerk. 


Foto’s: Korien Bast