Zaterdag 17 september jl. is er een bijeenkomst geweest van de vrijwilligers van onze St. Maarten Parochie lokatie Emmaus te Zeist.
Onze lokatie telt maar liefst 138 vrijwilligers waarvan er diversen meerdere funkties vervullen.
We hebben het dan o.a. over koorleden, kosters, bloemengroep, lektoren, wijkcontacten, autodienst, postbezorgers, collectanten, pastoraatsgroep, lokatieraad, koffiedames, tuinmedewerkers en nog vele anderen.

Om de inzet van al deze vrijwilligers te waarderen was er een BBQ waar werd genoten van drankjes en hapjes .
Als klein aandenken kreeg iedereen een lichtje mee naar huis.
(als elke vrijwilliger een lichtje krijgt is het nooit meer donker!)
Het parochiecentrum was gezellig versierd en er hingen allerlei spreuken over vrijwiligers.
Er hadden zich 70 mensen opgegeven en het was reuze gezellig.

Iedereen werd welkom geheten door de voorzitters van de Lokatieraad en de Pastoraats groep.
Daarna sprak Harrold Zemann namens het pastorale team zijn dank uit naar alle aanwezigen.
Ook een aantal leden van het parochiebestuur waren aanwezig: ook zij zijn vrijwilligers.

Dank aan alle vrijwilligers en zeker ook aan de organisatie van deze middag want het was GEWELDIG!!
Mocht u nog denken ik zou ook wel vrijwilliger willen worden dan kunnen we altijd mensen gebruiken in allerlei werkgroepen.
Hanneke van Gameren.

Na afloop hielpen vele vrijwilligers mee met opruimen en de vaat.
Ook dank daarvoor