In het boek ‘Hoe mijn God veranderde’ vertelt Martien Brinkman, emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit, hoe zijn Godsbeeld in vijftig jaar veranderde. De auteur stelt daarbij intrigerende vragen: Waarop is godsgeloof gebaseerd? Welk mensbeeld is daarvoor nodig? Waarom is Jezus niet zomaar een mens of een op aarde rondwandelende God? En hoe kleurt onze cultuur (film, literatuur, beeldende kunst) ons verstaan van de Bijbel en andersom?

Een cruciale zin, die meteen laat zien hoe zorgvuldig en voorzichtig Brinkman formuleert, geeft aan waar hij is uitgekomen: “Daarom ben ik de laatste jaren geneigd mijn geloof in God te omschrijven als geloof in een existentieel beleefde aangewezenheid op een vaak als persoon ervaren krachtenveld dat het zichtbare overstijgt, het denken en handelen beïnvloedt en waarvan de nabijheid gedeeld wordt in gemeenschappelijke symbolen, riten en mythen.”

Het boek wordt besproken door Jan Offringa, predikant te Wijk bij Duurstede en medeauteur van ‘Liberaal  Christendom’ (2016).

Gezamenlijk met de Maartenskerkgemeente Doorn en de Johanneskerk Leersum

Datum: dinsdag 1 november 2022

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Koningshof, Kerkplein 1, Doorn

Entree : vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 6,-)

Begeleiding: Johan Beuckens