De Nederlandse overheid wil uiterlijk in 2050 zoveel mogelijk stoppen met vervuilende energiebronnen. In de toekomst kan weinig of geen gebruik meer van olie, kolen en gas worden gemaakt. Maar hoe moeten we in de toekomst huizen en bedrijven verwarmen en van elektriciteit voorzien?

Deze en andere keuzes hebben veel gevolgen voor inwoners en het land. Daarom wil de Tweede Kamer inwoners betrekken bij belangrijke keuzes en dat is het doel van de Klimaatraadpleging. De Raad van Kerken in Nederland moedigt leden van lidkerken, kerken en geloofsgemeenschappen aan om deel te nemen aan deze raadpleging.