De vorige keer meldden wij u over de nieuwe ontwikkelingen op onze mooie begraafplaats en wel met betrekking tot de mogelijkheid van plaatsing van kleine urn-monumenten op de urnenkelders.

Nu heeft het bestuur besloten om rechthebbenden van grafrechten ook een termijn aan te bieden van vijf jaar. Tot nu toe was het slechts mogelijk om bestaande grafrechten met tien jaar te verlengen. Het bestuur denkt hiermee in een behoefte te voorzien.

Het tarief voor deze 5-jaarstermijn bedraagt € 450,–.

Het aartsbisdom Utrecht heeft zijn goedkeuring hieraan gegeven. Het reglement zal hierop worden aangepast.