Actieve kerkgangers van protestantse en katholieke achtergrond kiezen ‘naar elkaar omzien’ als de belangrijkste meerwaarde van hun plaatselijke kerk of parochie. Vlak daarna volgt ‘gastvrij en open zijn voor gasten’ en op drie staat ‘inspirerende vieringen’. Dat blijkt uit de peiling van Actie Kerkbalans 2020 onder actieve kerkbezoekers, waarbij respondenten dertien waarden van de lokale kerk een cijfer konden geven. De resultaten werden op 17 januari in Utrecht bekend gemaakt.

In totaal 1.403 actieve kerk-/parochiebezoekers hebben de online enquête ingevuld. “Het sociale aspect van kerk-zijn wordt hoog gewaardeerd door kerkgangers. De kerk is een gemeenschap waarin mensen zich met elkaar verbonden weten, waar ze het fijn vinden dat er aandacht voor elkaar is, ook als iemand bijvoorbeeld door ziekte lange tijd niet kan komen. Een ander aspect van kerk-zijn dat wordt gewaardeerd is de geloofsbeleving: waarden als de ontmoeting met God en inspirerende vieringen scoren ook hoog. Het zijn juist deze aspecten die een kerk onderscheiden van andere organisaties,” aldus Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans.

Uitkomsten
“Met de peiling willen we iedereen aan het denken zetten over de meerwaarde van de lokale kerk,” aldus Kruse. Als belangrijkste waarde komt naar voren naar elkaar omzien, meteen gevolgd door gastvrij zijn. Op drie staan inspirerende vieringen, gevolgd door aandacht voor kinderen en tieners met op vijf ruimte voor ontmoeting met en aanraking door God. Met een uitsplitsing naar katholieken en protestanten waarderen de eersten de waarden gerelateerd aan de geloofsbeleving het hoogst terwijl de protestanten de sociale kant van kerk-zijn het belangrijkst vinden.

De deelnemers werd ook gevraagd welke waarden zij het meest van toepassing vinden op de eigen kerk. Het vieren van sacramenten komt dan op 1, Levensgebeurtenissen vieren en delen op 2, Ontmoeting met God op 3, Lezen en uitleg van de Bijbel op 4 en Gastvrij zijn op 5. Hier scoren de waarden voor geloofsbeleving gemiddeld hoger dan de waarden voor gemeenschap.

Een uitgebreidere versie van dit artikel en een link naar alle uitkomsten van de peiling vindt u op: https://www.aartsbisdom.nl/uitkomsten-peiling-actie-kerkbalans-2020/.