Het was een prachtige dag, met bijzondere ontmoetingen, de dag waarop de Ariënprijs in Deventer werd uitgereikt. Maar liefst vijfentwintig indrukwekkende en zeer inspirerende initiatieven maakten kans op de Publieksprijs, de tweede en de eerste prijs. Helaas vielen wij met onze initiatieven niet in de prijzen, maar gingen toch voldaan en mét een herinneringsplak (zie foto) weer naar huis.

Afgevaardigden van diverse geloofsgemeenschappen vertrokken op zaterdag 22 oktober jl. naar Deventer, waar in het Titus Brandsmahuis de uitreiking van de Ariënsprijzen plaatsvond.
De Ariënsprijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan bijzondere Diaconale initiatieven in het Bisdom Utrecht. Drie projecten uit de St. Maartensparochie waren genomineerd: de Vastenactie in Woudenberg, het bieden van onderdak aan ongedocumenteerden in Leersum en het breien van mutsen en sjaals voor vluchtelingen door mevrouw Baan uit Zeist.  Alle informatie over de activiteiten zijn gebundeld in een boekje, dat heet: “Er gebeurt meer dan je doet”.
De afgevaardigden van de genomineerde initiatieven werden per thema (Armoede, Ontmoeting, Troost, Aandacht voor duurzaamheid, Derde wereld, Bevorderen van diaconaal bewustzijn bij jongeren), naar voren geroepen en geïnterviewd.
In de middag werden de prijzen, prachtige schotels door een kunstenares gemaakt, door Mgr. Hoogenboom uitgereikt. Alle andere initiatieven kregen een herinneringsplak van klei.

Het was een zeer inspirerende dag met bijzondere ontmoetingen.

Loes Grimmelijkhuizen, parochiaan Leersum