De R.K. Sint Maarten Parochie (SMP) bestrijkt een zestal kerken en geloofsgemeenschappen in de provincie Utrecht. De organisatie is opgebouwd uit locatieraden, pastoraatgroepen, secretariaten, pastoraal team en parochiebestuur. De SMP organisatie kenmerkt zich o.a. door het grote aantal actieve en bevlogen vrijwilligers en een professioneel pastoraal team. Recentelijk is door het parochiebestuur een eerste aanzet gegeven tot de strategische heroriëntatie voor de midden en lange termijn. De organisatie wordt hier bijgestaan door een extern adviesbureau. Het parochiebestuur komt 6-8 keer per jaar bijeen.

Ter versterking van de SMP zijn wij op zoek naar een bestuurder P&O. De nieuwe bestuurder P&O zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere formulering en uitvoering van de strategisch visie SMP 2025, de vaststelling van het HRM beleid, de inrichting van de organisatie, de opzet van ICT beheer en vrijwilligersbeleid.

Op grond van de benodigde kerncompetenties, ervaring en kennis zijn wij op zoek naar een bestuurder die:

  • Beschikt over een sterk ontwikkeld empathisch vermogen.
  • Affiniteit heeft met opzet en beheer van ICT.
  • Bij voorkeur een HRM achtergrond of vergelijkbaar heeft.
  • Bekend is met organisaties waarin vrijwilligers een grote bijdrage leveren.
  • Een teamplayer is en bestuurlijke ervaring heeft.
  • Kan bijdragen aan de strategische heroriëntatie en implementatie van gemaakte beleidsplannen.

Indien u geïnteresseerd bent onze nieuwe bestuurder P&O te worden, of als u nadere informatie wilt, kunt u contact opnemen met SPM- secretaris dhr. Hans Burgman, tel. 06-15261601. Wij gaan graag met u in gesprek.

Pastoor Harrold Zemann
h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Peter Reinders, vicevoorzitter
peter.reinders@valkeneng.nl