In de locatieraad van de Emmausparochie, de St.Josephkerk in Zeist komen, in verband met het verlopen van de termijnen, twee belangrijke functies vrij: de voorzitter en de penningmeester.

De St.Joseph gemeenschap in Zeist is de grootste kerkgemeenschap in de Sint Maarten parochie en heeft nagenoeg de helft van alle parochianen onder dak. Ondanks de gemiddeld hoge leeftijd van de vrijwilligers is het een actieve kerk.

Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie dan kunt u contact opnemen met:

  • de voorzitter, Gerard Ruijs, 06 11 35 50 30
  • de penningmeester, Michiel Dubelaar,  06 51 49 09 16