Welke parochianen met kijk op en talent voor communicatie, vrijwilligersorganisatie, HRM, publiciteit, media, secretariaat bieden zich aan om één van deze mooie posten te komen vervullen, inclusief het bijwonen van onze bestuursvergadering, eens per zes weken, en dat alles in een communicatief goede samenwerking met alle locaties in onze parochie?

Waarschijnlijk ben jij de persoon naar wie we op zoek zijn.

Aanmelden bij de voorzitter van parochiebestuur Sint Maarten, pastoor Harrold Zemann,
h.zemann@parochie-sintmaarten.nl