Met verhalen over de hoofdfiguren rondom de kerststal van Erik Borgman. Gebeden over Jozef, Maria, De herders en de Wijzen, het kind in de stal, de os en de ezel. Mooie meditaties bij de zondagen. Inspirerende gebeden en verhalen van markante protestanten en katholieken uit Nederland en Vlaanderen. Ook is er dit keer gedacht aan (klein)kinderen. Voor iedere Adventszondag is er speciaal voor hen een gedeelte in het boek met gebeden. Zo gaan we op weg door de Advent naar de Kersttijd.

De boekjes zijn inmiddels verspreid onder de geloofsgemeenschappen en zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.