De eerste stappen

Sinds kort mogen liturgische vieringen in de r.k. kerken weer worden hervat, met inachtneming van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ zoals de bisschoppen dat hebben verspreid. Achter de schermen is de laatste weken binnen Sint Maarten overleg gepleegd om dit mogelijk te maken. We krijgen daarbij advies van specialisten die andere instellingen en bedrijven begeleiden bij de toepassing van corona-maatregelen. Net als op veel andere plekken beginnen we voorzichtig, met een pilot op één locatie in Sint Maarten en één locatie in Sint Lucas, om ervaring op te kunnen doen en de effecten te kunnen monitoren. De plannen voor de komende weken zijn als volgt:

Zondag 5 juli  is de eerste viering in de kerk van Sint Petrus’ banden, voor een beperkte groep parochianen die hiervoor wordt uitgenodigd door de pastoraatsgroep. Het pastoraal team heeft de pastoraatsgroep gevraagd met name die parochianen uit te nodigen, die de afgelopen maanden veel alleen zijn geweest.

De zondag erna, 12 juli, worden parochianen die in de zorg werkzaam zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de viering in de kerk van Sint Petrus’ banden. Ook deze groep wordt op verzoek van het pastoraal team benaderd door de pastoraatsgroep.

Als de omstandigheden het toelaten, kan op zondag 19 juli de eerste viering plaatsvinden waarvoor parochianen zich kunnen aanmelden. Hoe dat in zijn werk gaat en waar de viering plaatsvindt is nog onderwerp van overleg.

Het avondgebed op doordeweekse dagen en de eucharistieviering op zaterdag zijn nog steeds te volgen op de online kanalen van Sint Maarten. Meer informatie daarover, en het archief van de vieringen, is te vinden op de website.