Het project waar we dit jaar met de Vastenactie in de hele Sint Maartenparochie geld voor inzamelen is hetzelfde project als vorig jaar: Werken aan je toekomst. En hoewel we nog steeds beperkt zijn in onze mogelijkheden, hopen we dat u de Vastenactie wilt en kunt steunen om deze zo succesvol mogelijk te laten zijn, zodat zo veel mogelijk kinderen en jongvolwassenen met onze steun onderwijs kunnen volgen en kunnen ‘doorleren’ voor een vak.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig wereldwijd al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.

Op eigen benen
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.

Onderneming opstarten
In 2021 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden –  onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming.

Wat kunt u bijdragen
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt:

€ 24    : technische leerboeken voor een schoolklas van 20 leerlingen
€ 40    : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas
€ 200  : een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar
€ 360  : een startpakket ‘opstarten groentewinkel’

U kunt uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen locatie, te weten:
Doorn/Langbroek NL12 INGB 0000 5810 28 t.n.v. St. Martinus Doorn
Driebergen NL20 RABO 0375 2287 72 t.n.v. Kerkbestuur St. Petrus’ banden
Leersum/Amerongen NL32 INGB 0006 4626 51 t.n.v. RK St.Maarten St Andrieslocatie
Maarn/Maarsbergen NL56 RABO 0372 4328 75 t.n.v. St. Theresiakerk
Woudenberg/Rensw/Scherpz. NL51 RABO 0372 4021 19 t.n.v. H. Catharinakerk
Zeist  NL74 INGB 0000 2489 48 t.n.v. Emmausgemeenschap Zeist

Bij alle betalingen vermelden: t.b.v. Vastenactie 2021

 

EEN PAAR VERHALEN VAN HEN DIE WE HIERMEE HELPEN

EEN INTERVIEW MET PATRICK SILUYELE, 23 JAAR, UIT ZAMBIA
Hij was nog maar een peuter toen zijn moeder hem naar het weeshuis in Mbala bracht. Patrick Siluyele kreeg er onderdak, verzorging en een opleiding. Hij vertelt wat dit voor hem betekent.

Hoe kwam je in het weeshuis terecht?
“Mijn vader was hoofd van een school toen hij ziek werd en overleed. Onze familie wilde niet helpen en mijn moeder kon uiteindelijk niet voor ons gezin zorgen. We leden honger. Ze haalde mijn broers en zusjes van school, om geld te gaan verdienen voor eten. Ik was nog te klein. Ze bracht mij naar de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, die me opnamen in hun opvangcentrum voor weeskinderen. Toen ik ouder werd stuurden ze me naar school. Dankzij hen heb ik het vak van kleermaker geleerd en weet ik hoe ik groente moet verbouwen. Daar zal ik ze eeuwig dankbaar voor blijven.”

Wat was voor jou een keerpunt in je leven
“Als ik nu terugkijk, was dat de dag dat ik het centrum binnenkwam. Het centrum betekent zo veel voor me, de zusters hebben mij altijd geholpen. Soms kreeg ik dingen zomaar, soms moest ik er klusjes voor doen. Zonder centrum had ik het niet overleefd. Daarom vind ik het belangrijk om mensen te helpen.”

Je geeft tegenwoordig naailes. Waarom doe je dat?
“Iemand heeft mij zijn kennis en vaardigheden bijgebracht, die wil ik op mijn beurt doorgeven aan anderen, ook aan gehandicapten trouwens. Die hebben het moeilijk in onze gemeenschap. Met de vaardigheden die ze leren kunnen ook zij straks voor zichzelf zorgen.”


HET VERHAAL VAN
ZEWELANJI NAMUTANDA 24 JAAR
Zewelanji Namutanda en woont in Zambia met haar zoontje van anderhalf bij haar moeder en haar oudere broer. Ze kreeg de kans van haar leven. Zewelanji kon dankzij een hulpprogramma naar de basisschool en de middelbare school. Nu volgt zij een kleermakersopleiding dankzij het Household in Distress (HID)-programma. Haar meisjesdroom kwam uit! 

 Jeugd
Toen Zewelanji een jaar oud was overleed haar vader. Zij kwam terecht in het Sunsuntila dagopvangcentrum van het Household in Distress-programma. Dit centrum wordt geleid door de zusters van het Heilig Hart. Zewelanji is heel dankbaar voor de steun die zij ontving: “Ik weet echt niet wat er van mijn leven terecht zou zijn gekomen zonder de steun en de hulp van het HID-programma. Eerst ging ik naar de kleuterschool en toen naar de basisschool. De zusters betaalden toen het schoolgeld voor me, want thuis was daar geen geld voor. De zusters zorgden ook voor voedsel, kleding en geestelijke steun en begeleiding. Dankzij hen ben ik nu een verantwoordelijke, volwassen vrouw.”

Beroepsopleiding
Met steun van het HID-programma kon Zewelanji ook de middelbare school succesvol afronden. Vervolgens zat ze twee jaar werkeloos thuis: “Er was niemand die me kon helpen om een vak te leren omdat mijn familie geen geld had. Mijn hoop op een succesvol leven verdween, want al mijn plannen leken onhaalbaar. Toen ik het somber begon in te zien kreeg ik de kans van mijn leven: ik mocht een opleiding tot kleermaker volgen, zodat ik een gediplomeerd naaister zou worden. Ik dacht eerst dat ik droomde, maar het was echt!”.

Als jong meisje maakt ik al mijn eigen kleding en ik vertelde mijn moeder toen al dat ik later kleding voor anderen wilde maken met mijn eigen naaimachine. Eerst dacht ik dus echt dat ik droomde toen ik werd uitgenodigd voor de opleiding, maar het was echt waar!”

Toekomst
Samen met 23 andere jongeren volgt Zewelanji de opleiding. Ze ziet de toekomst nu hoopvol tegemoet: “Het zal me in staat stellen mijn eigen baas te zijn als ik hard werk. Ik kan dan voor mijn zoontje, mijn moeder en mijn broer zorgen.” zegt ze. Wat ze met haar eerst verdiende geld gaat doen? “Ik wil voedsel kopen voor de kinderen in het Sunsuntila-centrum. Andere mensen hebben mij destijds geholpen en dat wil ik nu ook voor anderen doen. ”


ESHITA (38) JAAR VERTELDE:
Eshita is getrouwd en moeder van een zoon van 11 jaar. Zij had een baan, maar door veranderende omstandigheden kon ze die niet meer uitvoeren. Dankzij steun van Vastenactie heeft zij geleerd hoe zij het heft in eigen handen kon nemen en heeft zij haar ondernemerschap ontwikkeld. Nu kan zij flink bijdragen aan het gezinsinkomen en geld sparen voor de opleiding van haar zoon.

Hoe zag je leven eruit voordat je Caritas leerde kennen?
“In de stad werkte ik als lerares. Toen we naar dit dorp verhuisden moest ik erg wennen. Mijn man vindt het niet prettig als ik buitenshuis werk. Ik gaf privéles en deed naaiwerk, maar dat verdiende erg weinig. Mijn man en ik hadden vaak ruzie over geld, ik voelde me hopeloos.”

Waardoor is je situatie veranderd?
“Drie dingen hebben mij geholpen: vis, pluimvee en wormencompost. Ik ontmoette Didi van Caritas-Vastenactie. Zij bracht me op ideeën om mijn inkomen te vergroten. Zo leerde ik eenden en kippen te fokken en vis te kweken. Ze liet me ook zien hoe je wormencompost maakt. Dat verkoopt goed. Mijn inkomen is door dit alles verdubbeld. Het maakt me trots dat ik meer kan bijdragen aan het huishouden. Mijn man waardeert het, we bespreken onze plannen en problemen nu samen. En ik heb al een mooi bedrag kunnen sparen voor de opleiding van mijn zoon.”

 Wat doe je nog meer?
“Ik vaccineer pluimvee voor meerdere huishoudens en verkoop ook vaccins aan anderen. En ik geef gratis advies als mensen uit onze gemeenschap hulp of advies nodig hebben met hun dieren, naaiwerk of bij het oplossen van sociale problemen.”

Wat zijn je plannen voor de toekomst?
“Vroeger had ik één kip, nu heb ik er acht en 22 kuikens en ook veertien eenden. Ik heb een geweldig plan! Binnen een jaar hoop ik een minifokkerij te hebben met honderd kippen en honderd eenden. Die koop ik niet, ik fok ze zelf. Dan hou ik de kippen en verkoop ik de haantjes.”

 

EEN PROJECT OVER ‘WERKEN AAN JE TOEKOMST’  IN SIERRA LEONE
Het is een project in Sierra Leone, een land dat is geteisterd door het Ebola-virus. Hoe het is om als land te lijden onder een virus weten wij inmiddels ook. Het grote verschil is dat wij goede voorzieningen hebben en veel reserves om op terug te vallen. In Sierra Leone is dat zeker niet het geval. Voor mensen met een handicap is het leven daar een nog veel grotere uitdaging. Vastenactie steunt een project om juist gehandicapte mensen een kans te geven. U leest er hieronder over.

Wat is er aan de hand?
Na elf jaar burgeroorlog en de recente Ebola crisis staat de economie van Sierra Leone er slecht voor. In het land leven 93.000 mensen met een beperking. Er bestaan veel vooroordelen over gehandicapten: ze worden gediscrimineerd en horen er niet bij. Kinderen met een handicap sterven vaker op jonge leeftijd aan ondervoeding en verwaarlozing. Vaak gaan ze niet naar school en vinden daardoor later nauwelijks werk. Ze zijn afhankelijk van familie. Voor gehandicapte vrouwen is de situatie nog erger, want de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is erg groot. Zo blijft de cyclus van armoede bestaan.

Wat willen we bereiken?
De organisatie WESOFOD (Welfare Society for the Disabled) zet zich in voor het verbeteren van het leven van mensen met een handicap. Dit project wil veertig mensen – gehandicapte vrouwen, jongeren en moeders met een gehandicapt kind – helpen met een beroepsopleiding en het opzetten van een bedrijfje, zodat zij hun eigen inkomen kunnen verdienen. Zo krijgen zij het gevoel dat ze bijdragen aan de samenleving en dat ook zij waardevolle burgers zijn.

Hoe doen we dat?
Vijftig mensen met een beperking en tien ouders met een gehandicapt kind starten met een beroepsopleiding bij het trainingscentrum of worden getraind in het opzetten en leiden van een bedrijfje. Deelnemers aan het project krijgen ook de mogelijkheid te onderzoeken wat voor soort bedrijf kansen biedt in hun gemeenschap en ze maken een ondernemingsplan. Daarvoor volgen ze ook workshops op het gebied van planning en financieel beheer. Verder krijgen ze ondersteuning van een mentor en worden ze gekoppeld aan succesvolle zakenmensen. Ook worden er maandelijks radio-uitzendingen verzorgd die de rechten van mensen met een beperking bevorderen.

Ouders moedigen hun kind aan om het goed te doen op school. Je opleiding is heel belangrijk voor je toekomst. Het bepaalt wat je later ‘kan worden’. Dat is zo in Nederland, maar ook in de derde wereld. Met de Vastenactie zamelen wij dit jaar geld in voor programma’s die jongeren en jongvolwassenen ondersteunen bij hun opleiding en het ontwikkelen van hun ondernemerschap.


AFSLUITEND
Dit zijn een paar voorbeelden van wat we met onze Vastenactie, uiteraard met vele andere parochies samen, kunnen bereiken. Zo zijn er nog duizenden verhalen te vertellen. Denk niet aan die ‘druppel op de gloeiende plaat’ maar aan elke mens die we zijn of haar eigen land kunnen helpen aan een leefbare toekomst.

Namens alle lokale Vastenactie werkgroepen

Frans Groot, coördinator Vastenactie Sint Maarten