Onze parochie ondersteunt in de vastentijd de technische school (CYDC) in Chikowa in Zambia. Deze school leidt jonge mensen op in diverse technische beroepen. Na hun opleiding kunnen zij in de buurt aan het werk zodat zij niet wegvluchten naar de grote stad. Chikowa ligt zeer afgelegen op ca. 100 km van Chipata, de provinciehoofdstad. De laatste 15 km. is een onverharde weg, dwars door de bush van Zambia, tegen de grens van Malawi.

Zonder huis geen leraar. Zonder leraar geen les.

In 2021 startte CYDC met de nieuwe opleiding tot kok in de breedste zin van het woord. Jonge mensen worden onder meer opgeleid tot kok maar het gaat breder. Zo heet de cursus bij “Voedselproductie”. Er werd een leraar aangetrok­ken, een zeer bekende chef-kok in Zambia die door COVID-19 zijn baan in Lusaka was kwijt­geraakt. Het is onmogelijk voor deze John Dino Banda om dagelijks terug te reizen naar Lusaka, een autorit van bijna negen uur. Om hem voor de school te behouden moet er woonruimte voor hem en zijn gezin worden gebouwd. De Bisschoppelijke Vastenactie, tezamen met de missieorganisatie Fidesco, willen € 26.000,- gaan inzamelen om dit mogelijk te maken. Onze parochie gaat deze organisaties helpen. Ook onze zusterparochie St. Lucas gaat de Vastenactie aan dit doel besteden. Zo samen moeten we in staat zijn dit bedrag bij elkaar te brengen

Betere kansen op arbeidsmarkt

Het CYDC wil jonge mensen een goede en toch betaalbare opleiding bieden die hen in staat stelt om zelfvoorzienend te worden. Om de kosten voor de leerlingen laag te houden kan aan de leraren geen hoog salaris worden betaald. Om toch leraren aan te trekken, en te houden, stelt CYDC woningen voor hen en hun gezinnen ter beschikking. Dankzij de komst van de ervaren chef-kok Banda werd een samenwerking met safari-lodges van het South Luangwa National Park (op 1 uur afstand) aangegaan. De studenten kunnen daar stage in de keuken lopen om praktijkervaring op te doen. Dit verhoogt hun kansen op een baan, na het behalen van het diploma.

Noodzaak van woonruimte

Het bieden van een huis maakt de komst naar het afgelegen Chikowa waarschijnlijker. Als de chef-kok met zijn gezin ter plekke kan wonen is de kans dat hij blijf  groter. Anders trekt hij zich terug naar de stad waar het salaris hoger is. De nieuwe cursus stopt vervolgens en het leeraanbod voor de studenten vermindert. De verwachte bouwtijd van zijn huis is zes maanden. In die tussentijd is er tijdelijke huisvesting voor de docent en verblijft zijn gezin nog in de hoofdstad Lusaka. Het CYDC zal de bouw in eigen beheer en zoveel mogelijk met eigen krachten uitvoeren. Dit betekent dat de leerlingen van de opleidingen houtbewerking en metselen onder leiding van hun docenten bijna al het werk zelf gaan doen. Dit drukt de kosten en de school kan die leerlingen meteen in de praktijk laten leren en werken. CYDC heeft ervaring met soortgelijke bouwprojecten. Er staan zo al 11 huisjes op het schoolterrein die door leraren, medewerkers en (Fidesco-) vrijwilligers bewoond worden.

Uw bijdrage

In verschillende locaties worden weer allerlei acties gehouden om geld in te zamelen voor de Vastenactie. We nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen. Ook is het mogelijk uw bijdrage voor de Vastenactie, onder vermelding van ‘Vastenactie 2023′,  over te maken op de bankrekening van uw eigen locatie (bankrekeningnummers staan onderaan dit bericht). Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Meer informatie

Op de website/in de Nieuwsbrief van onze parochie vindt u de komende periode meer informatie over de Vastenactie-activiteiten.


Foto: Fidesco/Vastenactie

 

Geloofsgemeenschap St. Martinus, Doorn:
NL12 INGB 0000 5810 28 of NL 56 ABNA 0436 9442 00 t.n.v. St. Martinuskerk Doorn.

Geloofsgemeenschap St. Petrus’ banden, Driebergen:
NL20 RABO 0375 2287 72 t.n.v. kerkbestuur Sint Petrus’ banden, Driebergen.

Geloofsgemeenschap St. Andries, Leersum:
NL 32 INGB 0006 4626 51 t.n.v. R.K. parochie Sint Maarten, geloofsgemeenschap St. Andries

Geloofsgemeenschap St. Theresia, Maarn:
NL56 RABO 0372 4328 75 t.n.v. St. Theresiakerk Maarn/Maarsbergen.

Geloofsgemeenschap H. Catharina, Woudenberg:
NL22 INGB 0002 3575 00 t.n.v. Parochie St. Maarten, Geloofsgemeenschap H. Catharina

Geloofsgemeenschap Emmaus, Zeist:
NL74 INGB 0000 2489 48 t.n.v. Parochie St Maarten Emmausgemeenschap  Zeist