Binnenkort doet de Vastenactie weer een beroep op u, door te vragen om een gift voor het Vastenactieproject 2020. Tijdens de Veertigdagentijd is er elke zondag een tweede collecte voor dit doel. Elders in deze nieuwsbrief leest u meer over het doel van de Vastenactie 2020.

Namens de werkgroep Missie-Ontwikkeling-Vrede (MOV) doen we hierbij ook een beroep op uw tijd: wie wil de MOV-afdeling van Sint Petrus’ banden komen versterken? Er wordt nauw samengewerkt met andere afdelingen binnen Sint Maarten.
Wilt u een bijdrage leveren aan een eerlijker verdeling van rijkdom en kennis? Kunt u tijd vrijmaken om mee te doen met projecten op dit gebied binnen Sint Maarten? Neem dan contact op met de trekker van de MOV-groep Driebergen: Lodewijkcrijns@kpnmail.nl