Dit jaar organiseert de Vastenactie een virtuele wandeltocht door Latijns-Amerika, om geld in te zamelen voor mensen in Guatemala en Brazilië, die bedreigd worden in hun landrechten. Dagelijks worden mensen uit hun huizen gezet omdat er een palmolieplantage moet komen of een waterkrachtcentrale. Vastenactie zamelt geld in voor juridische bijstand, maar ook voor zaaigoed en materialen zodat mensen een nieuw bestaan kunnen opbouwen.

Wij kunnen allemaal meelopen, gewoon door in onze eigen omgeving te wandelen. Op een speciale actiewebsite kun je de kilometers invullen. De kilometers van alle deelnemers samen worden bij elkaar opgeteld. Zo leggen we met elkaar een virtuele reis af van 30.00 km. Via de e-mail ontvangt u regelmatig informatie over de landen ‘waar we doorheen’ lopen.

U wordt gevraagd om bij inschrijving minimaal € 25,00 euro over te maken aan Vastenactie, NL21 INGB 000 000 5850 o.v.v. Wandel voor een ander deelname. Daarnaast kunt u zich nog laten sponsoren door familie, vrienden en kennissen. Dit geld kunt u overmaken naar hetzelfde rekeningnummer o.v.v. Wandel voor een ander sponsor.

Het is natuurlijk leuk om van deze wandelingen tijdens de veertigdagentijd iets speciaals te maken, bijvoorbeeld door:

  • elke week te wandelen met een vast wandelmaatje;
  • elke week iemand anders uit te nodigen voor een wandeling;
  • alleen te wandelen met speciale aandacht voor een zintuig;
  • foto’s, ervaringen en routes te delen op de website en/of nieuwsbrief van de parochie.

Voor meer informatie en aanmelden: https://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander

Marjolein Tiemens-Hulscher, parochiaan Driebergen