Verder bouwen aan en inrichten van de Nurseryschool in Malawi

De Vastentijd loopt in 2018 van 14 februari (Aswoensdag) tot 1 april (Eerste Paasdag). Gedurende deze periode wordt in alle locaties van de Sint Maartenparochie de Vastenactie weer gehouden voor een gezamenlijk doel.

De MOV’s en Vastenactiewerkgroepen van de Sint Maartenparochie hebben ervoor gekozen om het project van 2016 in Malawi voort te zetten. De zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort werken daar, gesteund door onze voormalige pastoor Henk Bloem, aan een project om het onderwijs voor de allerarmsten van de stad Blantyre gestalte te geven.

Om dit compleet te maken was dringend behoefte aan een goed gebouw voor kinderopvang en kleuteronderwijs. (Lokaal genoemd: Nurseryschool.)

Deze ‘Nurseryschool’ dient twee belangrijke doelen.

1. Door de kinderen al jong op te vangen (vanaf 1 jaar) kunnen de moeders van deze kinderen gaan werken. Dat wordt wel minimaal betaald maar het is goed voor het zelfvertrouwen van die moeders en ze kunnen dan hun kinderen iets meer bieden dan wanneer ze helemaal niet werken.

2. De zusters hebben gemerkt dat kinderen ook een voortraject in de vorm van kleuteronderwijs nodig hebben om goed voorbereid aan het lager onderwijs te beginnen en dat te voltooien met een kans op middelbaar onderwijs.

Om deze kinderen uit de allerarmste wijken van Blantyre kansen te geven op een toekomst met werk en zelfstandigheid is onderwijs de minimale basis. Daar zetten de zusters van O.L.V. van Amersfoort zich al jaren voor in.

Het aantal kinderen dat door hen opgevangen wordt en deels onderwijs geniet groeit per jaar en er was dringend een nieuwe gebouw nodig. De verwachting is dat het aantal kinderen zal groeien naar zo’n 80 tot 100.

Met de opbrengst van de vastenactie van 2016 is inmiddels een nieuw schoolgebouw gebouwd. U hebt daar eerder foto’s van kunnen zien in De Mantel. Door de hoge inflatie kon niet de gehele afwerking en toebehoren zoals een watertank, septic tanks enz. hiervan betaald worden. Ook moet er een volledig nieuwe inrichting komen zoals stoeltjes en tafeltjes, schoolborden, boekenkast, leermiddelen, boeken, schriften enz. enz..

Met de Vastenactie van 2018 hopen we hiervoor voldoende geld in te zamelen. Er is nog ongeveer € 27.000,-  nodig. Elke euro die binnenkomt wordt door Vastenactie Den Haag met 50% verhoogd. Uw euro is dus echt een ‘daalder’ waard!

Malawi is een van de armste landen ter wereld en de zusters van O.L.V. van Amersfoort zetten zich al jaren in om in de allerarmste wijken de bevolking te helpen op allerlei gebied. Zij richten zich nu voornamelijk op onderwijs want alleen dat geeft de mensen een kans op een beetje toekomst.

Wij kunnen de zusters helpen door onze bijdrage aan deze vastenactie.

Namens hen alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Frans Groot, coördinator Vastenactie Sint Maarten.

HOE KAN IK DEZE VASTENACTIE ONDERSTEUNEN?

1.    U kunt via de activiteiten in uw kerk en de collectes lokaal bijdragen

2.    U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van uw locatie onder vermelding “Vastenactie”. Het nummer staat op de locatiepagina van De Mantel.

3.    U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken op banknummer NL21 INGB 000 000 5850 van Vastenactie in Den Haag onder vermelding van 0005850 en projectnummer 400350. Vastenactie Den Haag boekt op basis van het projectnummer maar mocht u dat vergeten: ook via de postcode komen de giften automatisch ten goede van ons project.

40-DAGENCHALLENGE

Nieuw is dit jaar de zogeheten 40-dagenchallenge (‘uitdaging’). Onder het motto “Even minderen voor een ander” en gebaseerd op de gedachte dat elke dag een kleinigheid ook tot een mooi resultaat leidt kunt u ook uzelf uitdagen.

Voorafgaand aan de vastenperiode kunt u al nadenken over welke uitdaging u tijdens de vastenperiode met uzelf wilt aangaan en op welk bedrag als bijdrage u gaat mikken. Drink bijvoorbeeld 40 dagen geen frisdrank, wijn of bier en doneer de besparing van bijvoorbeeld € 1,- per dag aan de vastenactie. Of minder een koekje per dag en spaar zo € 0,50 per dag. Stop die kleine bedragen dagelijks in een potje en aan het eind van de 40 dagen hebt u een leuk bedrag gespaard dat u kunt bijdragen.

We wensen u heel veel succes met uw persoonlijke uitdaging.