Kardinaal Eijk heeft een boodschap gepubliceerd ten behoeve van de Veertigdagentijd die op Aswoensdag begint. U vindt de volledige tekst op de website van het aartsbisdom.
In deze brief signaleert de aartsbisschop van Utrecht dat de mens vaak de “handen vol heeft aan het dagelijkse leven. Daardoor bestaat het gevaar dat we onvoldoende tijd inruimen voor God en voor wat Hij ons te zeggen en te geven heeft.”