The Global Catholic Climate Movement komt met een bijzondere reflectie voor de vastentijd. Tijdens de bisschoppensynode over de Amazone is er gesproken over ecologische zonde. Die werd gedefinieerd als ‘een een handeling of verzuim tegenover God, onze naaste, de gemeenschap en de leefomgeving’. De Global Catholic Climate Movement heeft in een vastenkalender de boodschap van Paus Franciscus uit Laudato si’ in verband gebracht met de zeven hoofdzonden (trots, hebzucht, begeerte, boosheid, gulzigheid, afgunst en luiheid) en deze gekoppeld aan zeven deugden (nederigheid, zelfbeheersing, dankbaarheid, matigheid, geduld, naastenliefde en ijver) en perspectieven voor handeling om de aarde te genezen.

Vastenkalender

De vastenkalender biedt een mooie leidraad om te reflecteren hoe wij met de aarde en onze medeschepselen omgaan. Om te onderzoeken hoe we onze (ecologische) zonden kunnen ombuigen naar deugden, zodat we met hart en ziel kunnen bijdragen aan het welzijn, het behoeden en het verder dragen van Gods schepping, waar wij deel van uitmaken.

Via Reflectie vastentijd 2020 komt u bij de vastenkalender. Dit is geen officiële vertaling maar een welbedoelde poging.

In de foyer van de Petrus en Pauluszaal hangt de kalender in het groot. De gespreksgroep ‘Van God is de aarde’ heeft ter inspiratie voor het handelingsperspecief op gekleurde post-its suggesties aangedragen voor het ‘doen’ of juist ‘laten’. Wie weet zit er iets voor u bij. U bent ook van harte uitgenodigd om uw idee op een post-it erbij te plakken. Deze liggen op de tafel in de foyer.