Ook dit jaar geeft de Raad van Kerken Zeist een digitale veertigdagenkalender uit. Thema: ‘De weg van het zaad’. Elke week wordt een subthema belicht door schrijvers uit verschillende kerken. Van Aswoensdag tot Pasen is er dagelijks een mail met afbeelding en een zinvolle tekst. Hopelijk is daar inspiratie uit te putten op weg naar Pasen, zeker nu we fysiek niet met elkaar kunnen samenkomen. Wie afgelopen jaar de kalender ontving, hoeft niets te doen om hem weer gemaild te krijgen. Wie afgelopen jaar geen mails ontving, kan zich aanmelden: www.laposta.nl/f/ssrixtrs9hip.

Schilderij: Schepping, van Corja Bekius