In deze bijzondere tijd waarin geen gewone kerkgang en samenkomsten mogelijk zijn kwam het verzoek of de Veertigdagenkalender verlengd zou kunnen worden tot Pinksteren. We willen daar graag gehoor aan geven. Een Vijftigdagenkalender dus.

Heel blij en dankbaar zijn we dat Corja Bekius 7 thema’s aangereikt heeft waarmee de schrijvers in deze Tussentijd tussen Pasen en Pinksteren ons kunnen inspireren. Zij heeft daarbij teruggegrepen op een project van enkele jaren geleden Het Licht speelt. Van Pasen naar Pinksteren (Corja Bekius, Andries Govaart, Tini Brugge, red.), Stichting Docete 2015.
Ook pastor Henk Bloem, parochiaan Wiel Hoekstra en Vincent Duindam (echtgenoot van Nelleke Spiljard) werken aan deze kalender mee.

NB: als u de Veertigdagenkalender ontvangen hebt hoeft u niets te doen, u ontvangt het vervolg dan automatisch.

U kunt zich hier aanmelden.