De digitale veertigdagenkalender, sinds 2010 uitgegeven door de Zeister Raad van Kerken, wordt door steeds meer mensen gelezen en gewaardeerd. De editite 2020 staat op stapel. U kunt zich hiervoor aanmelden via veertigdagenzeist@gmail.com. Wie de digitale kalender eerder ontving, hoeft zich niet opnieuw aan te melden.