Oproep aan alle katholieken in Nederland

Foto: rozenkrans van kardinaal J. de Jong. Hij was aartsbisschop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met zijn medebisschoppen en vele gelovigen heeft hij intens gebeden voor de vrede.

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden. De bisschoppen roepen de gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen. Het Aartsbisdom Utrecht is in juni en september de plaats waar de rozenkrans wordt gebeden. ‘

Hieronder kunt u twee documenten downloaden:
Brief Verenigd in gebed voor de vrede (doc)
Handleiding voor het bidden van de rozenkrans

Er is een speciale sms-service bij dit initiatief. Gelovigen die zich hiervoor aanmelden ontvangen op de dagen waarop de rozenkrans voor de vrede wordt gebeden, per sms een herinnering op het opgegeven 06-nummer. Mensen kunnen zich hier inschrijven voor deze service:
service: https://www.rkkerk.nl/contact/sms-service/