Tot nu toe werd de communie alleen uitgereikt door de priester tijdens een eucharistieviering. De bisschop heeft ons deze dagen geschreven dat ook communievieringen weer zijn toegestaan. In die zin dat voorlopig de communievieringen alleen geleid mogen worden door diakens en pastoraal werkenden met een zending van de bisschop.

In het weekend van 3/4 oktober zijn de meeste pastoraal werkers en diakens weer communie gaan uitreiken tijdens communievieringen.
Als pastoraal team hopen wij van harte dat u juist in deze coronacrisis steun en bemoediging ondervindt vanuit de parochie, ondanks alle beperkingen die er helaas (moeten) zijn. Wij pastores willen u allen heel veel sterkte en moed toewensen.