Op Palmzondag, 2 april, na de viering zullen we weer onze verloting houden. In de weken hiervoor kunt u lootjes kopen:
1 lootje voor € 0,50
6 lootjes voor € 2,50
13 lootjes voor € 5,00
Voorafgaand aan de verloting kunnen we weer gaan genieten van de broodjes kroket die wij kunnen kopen bij Marja en Ron van der Horst. Neem uw kleingeld mee en laat ze niet zitten met de broodjes! De gehele opbrengst is bestemd voor de Vastenactie.