Op Palmzondag, 2 april, na de viering zullen de paaskaarsen van 2021 én 2022 worden verloot. In de weken hiervoor kunt u lootjes kopen:
1 lootje voor € 1,00, 6 lootjes voor € 5,00 en 13 lootjes voor € 10,00

Diezelfde dag zullen de dames van de diaconie weer zelfgebakken cakes, koeken en taarten verkopen alsmede eigengemaakte kaarten.