Pastoraal werker Antoinette Bottenberg gaat ons per 1 juni aanstaande verlaten. Zij heeft 12 jaar in de Sint Lucasparochie, en later ook in de Sint Maartenparochie, op een fijne manier met het pastoraal team en vele andere mensen samengewerkt. Met veel plezier heeft zij al die tijd midden in de gemeenschap gestaan.

Antoinette Bottenberg heeft gekozen voor een nieuwe uitdaging en zal gaan werken als rk geestelijk verzorger bij Carinova Deventer en Salland. Dat betekent dat zij in die regio als pastor werkzaam zal zijn binnen de gezondheidszorg voor met name ouderen en hun naasten.

Antoinette Bottenberg zal onze parochies en vele mensen erg gaan missen, en dat zal andersom ook zo zijn. Maar ondanks het verlies voor ons wensen we haar heel veel plezier, inspiratie en kracht toe op haar nieuwe weg. Haar afscheid zal plaatsvinden op 28 mei aanstaande om 19.00 uur in de Sint Jozefkerk van Leusden, waarbij u allen van harte bent uitgenodigd.

Met hartelijke groet,
namens het parochiebestuur en pastoraal team

pastoor Harrold Zemann


Foto: Simone de Vette