Van 17 februari, Aswoensdag, tot en met 31 maart 2021 is er elke woensdag een oecumenisch vesper in Zeist-West. De vespers worden via Kerkomroep uitgezonden. Thema: ‘De weg van het zaad’.

Woensdag 24 februari
Een zaaier ging uit om te zaaien.
Voorganger: Ellen de Boom

Woensdag 3 maart
Onkruid wieden; zorg dragen
Voorganger: Robert Baayen

Woensdag 10 maart
Een groene stip op de horizon
Voorganger: Nelleke Spiljard

Woensdag 17 maart
Wees niet bezorgd…
Voorganger: Pieter Meester

Woensdag 24 maart
Oogsten en delen
Voorganger: Fred Kelder

Woensdag 31 maart, moment van inkeer en bemoediging, boeteviering
Als  brood gebroken en gedeeld
Voorganger: Ds. Tineke Dronkert


Plaats
: Alle vieringen vinden, zonder publiek, plaats in het Kerkelijk Centrum Zeist-West. Ga voor het online meevieren naar www.pknzeistwest.nl, scroll iets naar beneden. Klik voor de Aswoensdagviering op het logo van YouTube en voor de vespers op het logo van Kerkomroep.

Tijd: 19.15 uur.

Voor de actuele stand van zaken kunt u de website www.pknzeistwest.nl raadplegen. Meer info: Jeannette van Andel, je.andel@wxs.nl, 030-6955221.