In de veertig dagen voorafgaand aan Pasen houden we wekelijks op dinsdag samen met de Johanneskerkgemeente een kort avondgebed/ vesper. Een half uur zingen, bijbelwoorden, gebed en stilte. Zo bereiden we ons voor op het Paasfeest.
Locatie: St. Andrieskerk, Planterslaan 19A. Tijd: 19.30 uur. Voorganger op 28 maart: dominee Hans Breunese.