Oscar Romero (1917-1980) was de sociaal bewogen rooms-katholiek aartsbisschop van San Salvador. Veertig jaar geleden, op 24 maart 1980, werd hij tijdens het vieren van de Eucharistie uit politieke motieven doodgeschoten. Op 14 oktober 2018 verklaarde paus Franciscus hem heilig. Mauricio Meneses, afkomstig uit Colombia en priester in het Aartsbisdom Utrecht, vertelt in een video op katholiekleven.nl over de hoop die mgr. Romero gaf aan mensen in Latijns-Amerika.

Mauricio Meneses: “Zijn heiligverklaring was voor mij een grote vreugde. Het betekent dat Latijns-Amerika onze Wereldkerk iets te zeggen heeft. Ooit heeft paus Johannes Paulus II over Latijns-Amerika gesproken als het continent van de hoop. En mgr. Oscar Romero is hoop voor het volk, voor zijn volk, voor Latijns-Amerika, voor de armen.”
“Oscar Romero was een profeet. Hij was de stem van de stemloze mensen in Latijns-Amerika,” vertelt Mauricio Meneses. “Tot op de dag van vandaag is Romero voor El Salvador en voor alle Latijns-Amerikanen een teken van hoop en liefde en kracht.”

Deze Colombiaanse priester in Utrechtse dienst was op 13 oktober 2018 ook de celebrant tijdens de landelijke viering in de Dominicuskerk in Utrecht bij gelegenheid van deze heiligverklaring. De Nederlands-Spaanse Mis werd ook bijgewoond door mensen die in de jaren tachtig uit El Salvador naar Nederland zijn gevlucht. Mgr. Woorts en ambassadeur Agustin Vasquez Gomez waren eveneens aanwezig.

Bron: Nieuwsbrief aartsbisdom nr. 215