Eén van de tradities in onze rijke kerkgeschiedenis is het jaarlijks gezamenlijk gedenken van onze dierbare overledenen op 2 november. Een samenzijn in alle katholieke kerken over de hele wereld, dat een gevoel van verbondenheid creëert en troost biedt.

Helaas kan de Allerzielenviering dit jaar niet in ongewijzigde vorm gestalte gegeven worden. In verband met de coronamaatregelen hebben wij moeten besluiten om dit jaar de Allerzielenviering alleen toegankelijk te houden voor genodigden. Familieleden die het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen van een dierbare zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen, waarbij men zal moeten reserveren. Voor de overledenen zal een kaars worden opgestoken.

Voor de mensen die niet uitgenodigd worden is er gelegenheid om op 2 november tussen 17.00 u. en 19.00 uur een kaarsje op te steken in onze kerk.

Wij spreken de hoop en het geloof uit, dat deze aanpassing een eenmalige gebeurtenis zal zijn en dat wij volgend jaar elkaar weer kunnen ontmoeten op de gebruikelijke wijze.

Werkgroep Rouwpastoraat