Duurzame vrijheid

De vrijheid is een kostbaar pand
voor ieder volk, voor ieder land;
maar hoe verhoudt mijn vrijheidswens
zich tot die van mijn medemens?

De eerste strofe van het vredeslied van Hans Reinold (tekst) en Andre van de Lagemaat (muziek). Zoals elk jaar willen we ook deze keer, samen bij Vrede stilstaan in een oecumenische viering, dit jaar op zondag 13 september in de Maartenskerk. Thema: Vrede verbindt verschil.
De Maartenskerk kan zo’n 90 mensen op 1,5 m herbergen. De viering begint om 10.00 uur en is ook online te volgen, ga hiervoor naar https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren. Natuurlijk zijn ook kinderen van harte welkom. Voorgangers: ds. Teun Kruijswijk Jansen en p.w. Hao Tran. Anne-karien Damen begeleidt de kinderen in de viering. Voor deze viering dient u zich aan te melden bij de pastorie (0343-412148), of per mail bij ans@martinus-doorn-langbroek.nl

We kijken er naar uit weer samen te vieren.

Een aantal aandachtspunten voor deze viering in verband met Corona

  • Men dient zich tevoren aan te melden. Dat kan telefonisch 0343-412148 (pastorie) of via de mail aan Ans Damen, ans@martinus-doorn-langbroek.nl). Dit om, in geval van een besmetting, een overzicht te hebben van wie er aanwezig waren in de kerk.
  • Vanaf 9:50 uur staan er mensen buiten de kerk klaar, zij dragen oranje hesjes en zij zorgen voor begeleiding naar de zitplaatsen in de kerk.
  • De zitplaatsen bieden 1,5m afstand, behalve in geval van huisgenoten.
  • In de kerk is handgel aanwezig om de handen te desinfecteren.
  • Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan wordt contact opgenomen met de laatst aangemelde personen.
  • Er mag in de viering niet gezongen worden. Enkel door cantores. Er zijn solisten, of een kleine groep zangers afhankelijk van beschikbaarheid vanuit beide kerken.
  • Er wordt voor ventilatie in de kerk gezorgd.

Namens de werkgroep Vredesviering, Jeanette van Osselen