Zondag 22 september is er geen viering in onze kerk, maar bent u van harte welkom in de Grote Kerk. Dan is er een oecumenische viering waarin de voorgangers uit drie verschillende tradities samen voorgaan en koorleden van verschillende kerkkoren/cantorijen de muzikale ondersteuning verzorgen. De viering, die in het teken staat van de jaarlijkse vredesweek, begint om 10.00 uur.