Beste mensen,

Pastoor Harrold Zemann en pastor Johan Rutgers hebben corona. Zij zijn dus niet in staat om op vrijdag 9 september a.s. de viering in onze kerk te verzorgen. Gezien er geen verdere vervanging beschikbaar is zijn we genoodzaakt om vrijdag de kerk te sluiten. A.s. zondag, 11 september, gaat de viering om 11.00 uur wel door.

Vriendelijke groeten,
Annique van Baal
Voorzitter Locatieraad