Dit jaar krijgen de vieringen van Allerzielen noodgedwongen een wat ander karakter: in plaats van vieringen waarin iedereen welkom is, moeten we het aantal kerkgangers beperken tot een kleine groep. Hierbij vindt u een overzicht van de vieringen en de alternatieven om op 2 november een kaarsje op te steken voor een dierbare.

  • Doorn, Sint Martinuskerk: vesper op zondag 1 november om 16.00 uur. Om na te gaan of er nog plaatsen zijn, kunt u mailen naar ans@martinus-doorn-langbroek.nl.
  • Driebergen, Sint Petrus’ banden: viering om 19.30 uur uitsluitend voor genodigden. De kerk is open van 17.00 tot 19.00 uur voor iedereen die wil binnenlopen. Er zijn gastheren om toe te zien op het naleven van de coronamaatregelen. Het dragen van een mondkapje wordt geadviseerd.
  • Leersum, Sint Andrieskerk: viering met aandacht voor Allerzielen op 8 november om 9.30 uur (door omstandigheden niet op 1 november). Voor het bijwonen van de viering gelden de gebruikelijke regels.
  • Woudenberg, H. Catharinakerk: eucharistieviering om 19.00 uur. Om na te gaan of er nog plaatsen beschikbaar zijn kunt u mailen naar vieringcatharinakerk@gmail.com
  • Zeist, Sint Josephkerk: eucharistievieringen op 1 november en 2 november om 19.00 uur. Familieleden van dit jaar overleden parochianen hebben een uitnodiging ontvangen. Om na te gaan of er nog plaatsen beschikbaar zijn kunt u mailen naar emmaus@parochie-sintmaarten.nl. Daarnaast is iedereen welkom om op 2 november tussen 12.00 en 17.00 uur een kaarsje op te steken in de Mariakapel.