di 26mei 2020

Avondgebed 26 mei met diaken Marcel Sarot

26 mei, 2020|Vieringen liveblog|

Het avondgebed staat vanavond in het teken van de voorbereiding op Pinksteren. Om 19.00 uur kunt u het avondgebed live meebidden via onze facebookpagina. Na afloop komt het avondgebed op de website te staan.

We zingen vanavond GvL 483: Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons Uw intocht, Heer,
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt Uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van Beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

za 23mei 2020

Eucharistieviering 23 mei met pastoor Harrold Zemann

23 mei, 2020|Vieringen liveblog|

Vanavond wordt er om 19.00 uur uur vanuit de St. Jozefkerk in Leusden een eucharistieviering uitgezonden. U kunt deze viering volgen via YouTube en kerkomroep. Na afloop komt de viering ook op de website te staan.

De liturgie van de viering kunt u hieronder downloaden. Het is niet toegestaan om de liturgie elders online (website, facebook etc.) te publiceren.

Download PDF

 

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer alle cookies on deze inhoud te bekijken!

 

 

wo 20mei 2020

Eucharistieviering 21 mei met pastoor Harrold Zemann

20 mei, 2020|Vieringen liveblog|

Vandaag, Hemelvaartsdag is er vanuit de St. Jozefkerk in Leusden een eucharistieviering uitgezonden. U kon deze viering volgen via YouTube en kerkomroep.

De liturgie van de viering kunt u hieronder downloaden. Het is niet toegestaan om de liturgie elders online (website, facebook etc.) te publiceren.

Download PDF

 

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer alle cookies on deze inhoud te bekijken!

wo 20mei 2020

Avondgebed 20 mei voor gezinnen en kinderen

20 mei, 2020|Vieringen liveblog|

Vanavond stond het avondgebed voor kinderen en gezinnen in het teken van 5 jaar Laudato Si’, de brief die paus Franciscus schreef over de zorg voor onze planeet. Hij noemt de aarde het huis van ons allemaal.
Thema van het avondgebed was: Alles is verbonden. We mijmeren bij psalm 24,1 ‘Van de Heer is de aarde en alles wat er leeft, van hem is de wereld en ieder die er woont.’

Voor de kinderen: Als je denkt aan de aarde, waar ben je dan dankbaar voor? En waar maak je je zorgen over? Wat kunnen we samen doen om goed voor de aarde te zorgen?

Kinderen kunnen hun reactie sturen naar Antoinette Bottenberg, antoinette.bottenberg@stlucas.nu.

di 19mei 2020

Avondgebed 19 mei met pastoraal werker Nelleke Spiljard

19 mei, 2020|Vieringen liveblog|

In het avondgebed van vanavond gaf pastor Nelleke Spiljard een toelichting op de titel van de pauselijke encycliek ‘Laudato si’: deze is afkomstig uit het Zonnelied van Sint Franciscus. Verbondenheid met alle aspecten van de schepping staat daarbij centraal. Tijdens het avondgebed werd een korte versie van het Zonnelied gebeden.

 

ma 18mei 2020

Avondgebed 22 mei met pastoraal werker Hao Tran

18 mei, 2020|Nieuws, Vieringen liveblog|

Vanavond om 19.00 uur kunt uw weer live meebidden met het avondgebed. Gisteren hebben we het feest van Hemelvaart gevierd. Hao Tran zal vanavond ingaan op Hemelvaart en wat dit voor ons dagelijks leven kan betekenen. Hij maakte hierbij gebruik van een jojo.
Het avondgebed is uitgezonden vanaf onze facebookpagina.

 

ma 18mei 2020

Avondgebed 18 mei met diaken Marcel Sarot

18 mei, 2020|Vieringen liveblog|

Het is 5 jaar geleden dat Paus Franciscus de encycliek Laudato Si schreef. Hierin noemt de paus de aarde het huis van ons allemaal. En alles op deze aarde is verbonden met elkaar. Bij het avondgebed stond diaken Marcel Sarot hierbij stil. Woensdagavond doet Antoinette Bottenberg dat speciaal voor kinderen/gezinnen.
Het avondgebed kunt u ‘s avonds om 19.00 uur  volgen via onze facebookpagina en is daarna te zien op de website.

 

za 16mei 2020

16 mei eucharistieviering met pastoor Harrold Zemann

16 mei, 2020|Vieringen liveblog|

Vanavond, zaterdag 16 mei, werd de eucharistieviering uitgezonden vanuit de St. Catharinakerk in Barneveld. De viering was live te volgen via YouTube en kerkomroep.

Het liturgieboekje voor deze viering kunt u hier downloaden. Het is niet toegestaan om dit boekje elders online te publiceren (facebook, websites etc).

Download PDF

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer alle cookies on deze inhoud te bekijken!

 

 

wo 13mei 2020

Avondgebed 15 mei voor kinderen en gezinnen

13 mei, 2020|Nieuws, Vieringen liveblog|

Vanavond vezorgde pastoraal werker Antoinette Bottenberg om 19.00 uur een avondgebed voor kinderen en gezinnen. Het thema was: vriendschap. Jezus zegt tegen zijn leerlingen: “Ik noem jullie geen dienaren, ik noem jullie vrienden.”
Een vraag voor de jonge kinderen: Wat vind je leuk om samen met je vrienden/vriendinnen te doen?
Een vraag voor de oudere kinderen: Wanneer noem je iemand een vriend(in)? Of, met andere woorden, wat vind je belangrijk in vriendschap?

U kon live met ons meebidden via onze facebookpagina.

vr 8mei 2020

Eucharistieviering 9 mei met pastoor Harrold Zemann

8 mei, 2020|Vieringen liveblog|

Vanavond komt de Eucharistieviering vanuit de St. Jozefkerk in Leusden. U kunt de viering weer live volgen via YouTube en Kerkomroep. Na afloop van de viering komt deze ook op de website te staan.

De liturgie voor deze viering kunt u hieronder downloaden. Het is niet toegestaan deze liturgie elders online te publiceren (Facebook, website etc.).

liturgie 9 mei 2020

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer alle cookies on deze inhoud te bekijken!

do 7mei 2020

Avondgebed 8 mei voor kinderen en gezinnen

7 mei, 2020|Vieringen liveblog|

Pastoraal werker Antoinette Bottenberg ging vanavond bij het avondgebed o.a. in op het kerkelijk jaar, de volgorde van de feesten en de liturgische kleuren. Waarom valt Kerstmis altijd op 25 december en Pasen steeds op een andere datum? Welk feest in de kerk vind je leuk en waarom? Welke vind je moeilijk? Waarom is de kerk soms in het groen versierd en een andere keer weer in het paars?
Het avondgebed is live uitgezonden via onze facebookpagina. Morgenavond wordt er vanuit de St. Jozefkerk in Leusden om 19.00 uur een eucharistieviering uitgezonden. U deze viering volgen via YouTube en kerkomroep.

ma 4mei 2020

Avondgebed 4 mei met Marcel Sarot

4 mei, 2020|Vieringen liveblog|

Vanavond stond het avondgebed, wat live is uitgezonden via Facebook, in het teken van dodenherdenking. In het Inspiratieboekje Bruggen bouwen, dat onze parochies uitgaven over ons jaarthema ‘Bruggen bouwen’, staat een tweetal teksten die zijn gebruikt. Als u wilt meebidden, kunt u het boekje erbij pakken. Heeft u de teksten niet voorhanden, dan staan deze onder de video vermeld.

 

Lied (op de melodie van ‘Alle Menschen werden Brüder’)

Bruggen bouwen naar de vrede in een wereld vol geweld,
waar steeds volop wordt gestreden om de macht en om het geld.
Bruggen bouwen naar degenen, die zo door een hel heen gaan,
die hun doden weer bewenen, zonder hoop is hun bestaan.

Bruggen bouwen naar de vrede in een wereld vol van haat,
in de dorpen, in de steden, waar geen goede trouw bestaat.
Bruggen bouwen naar de velen die elkander niet verstaan,
doof en blind door vooroordelen, door bedrog en rassenwaan.

Bruggen bouwen naar de vrede in een wereld vol verdriet
waar onnodig wordt geleden, waar men zoveel tranen ziet.
Bruggen bouwen, handen geven, teken van verbondenheid,
samen vrienden voor het leven, weg met alle haat en nijd.

Gebed

Over water wil ik lopen
nog onbekend terrein
op Uw belofte hopen
ik hoef niet bang te zijn

Op rustig, kalme baren
bij milde zonneschijn
wanneer er regen valt
of woeste storm zal zijn

en als de wind de golven
onstuimig op doet slaan
reik mij Uw handen, Heer
dan kan ik veilig gaan

 

Ook zal het 6e couplet van het Wilhelmus worden gezongen:

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.