Namens het Bestuur van de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug, maar natuurlijk vooral namens onze klanten wil ik alle Leersumse gulle gevers aan de collecte in oktober heel hartelijk bedanken. Een prachtig bedrag van maar liefst € 506,80 werd ontvangen. Wij kunnen daar weer mooie dingen mee doen. Tegenwoordig moeten we iedere week vlees en zuivel bijkopen om een verantwoord pakket samen te stellen en daarbij zijn deze donaties onmisbaar. We waarderen het enorm dat u ieder jaar weer aan onze organisatie denkt.

Voedselbank Utrechtse Heuvelrug
Magda Roestenburg