‘(On-)vrede en nu?’ is het thema van de Vredesweek dit jaar.

Vanuit onze geloofstraditie weten we dat vrede meer is dan de afwezigheid van oorlog. Waar machtsverhoudingen steeds verder uit balans raken en mensen het vertrouwen in instanties en elkaar kwijtraken, daar is bijbels gezien geen sprake van sjalom.

In Nederland geloven we graag dat wij onze zaakjes op orde hebben. Maar is dat zo? Steeds meer mensen wantrouwen de rechtstaat, de politiek, de media. Conflict, haat en geweld liggen dagelijks op de loer en als we eerlijk naar de stand van zaken kijken zien we dat ook in Nederland soms ongekend onrecht voorkomt, dat de verdeling van macht scheef is en dat het sociale weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt afbrokkelt.

 

Hoe bouwen we – ook als gelovigen en kerken- aan een blijvende vrede? Deze vragen staan centraal in de Vredesweek van dit jaar. Welkom in de oecumenische vredesvieringen in onze parochie.