Het is een zeer actueel onderwerp – bij artsen en in de politiek – maar ook voor mensen die er persoonlijk mee te maken hebben: voltooid leven. Artsenorganisatie KNMG noemt het ‘lijden aan leven’. We vinden dat wij als kerk een taak hebben in het maatschappelijk debat over deze en andere belangijke onderwerpen. Daarom organiseert de Johanneskerk, samen met de Andriesparochie, huisartsen, buurtzorg, PCOB en Humanistisch Verbond een informatie- en gespreksavond over voltooid leven. Wat is het? Welke vragen roept het op? Welke begrippen spelen hierbij een rol? Hoe gaan wij ermee om in de samenleving en hoe krijgen wij er persoonlijk mee te maken?

De avond zal plaatsvinden in De Binder, en vanuit diverse invalshoeken en eigen professionaliteit vertellen een arts, iemand uit de buurtzorg, een ervaringsdeskundige en een predikant/geestelijk verzorger iets n.a.v. een casus.

Voor wie (persoonlijk) door wil praten in kleine kring wordt een vervolgavond georganiseerd.

Datum: 1 april 2019

Tijd: 20:00 uur

Plaats: De Binder, Hoflaan 29, Leersum