Website www.geloventhuis.nl, voor gezinnen met kinderen in de basisschoollleeftijd, begint dit thema op Aswoensdag met een kleine viering voor thuis. We komen samen rond een vuurtje en maken as. As van waar we van balen. As van wat nu maar eens voorbij moet zijn. Een filmpje laat zien wat de bedoeling is. Verder mooie kijktafels, bijbelverhalen en prentenboeken, knutseltips, gebedjes en liedjes, en verdieping voor jezelf als (groot)ouders. Het thema draait om de vonken onder de as, die opvlammen als ze aangeblazen worden: laten we het verlangen naar het paasvuur aanblazen, de hoop in onszelf oprakelen, elkaar bemoedigen en verwarmen.